Městské lesy Hradec Králové

Děkuje Mgr. Jiřímu Mánkovi, MBA za vyslovení podpory při snaze realizovat projekt lesního vzdělávacího centra.

 Mgr. Jiří Mánek byl od července 2012 do dubna 2014 ředitel Správy NP a CHKO Šumava. Dne 28. října 2015 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. 

Vážený pane řediteli Zerzáne,

se zaujetím sleduji diskusi, která se rozpoutala okolo vašeho záměru vybudovat lesnické výukové centrum ve vámi spravovanách městských lesích.

Musím říci, že jsem opakovaně veše lesy navštívil a to s cílem získávat inspirace jak lze skloubit hospodářské a mimoprodukční, zejména společenské funkce lesa. Ujišťuji vás, že všude kam vstoupím vaší práci hlasitě chválím a uvádím jako vzorný příklad, kde les neslouží pouze zisku z prodeje dřeva, ale stává místem k odpočinku, relaxaci, ale také k výuce pod širým nebem.
Proto mě velmi zaujal váš záměr vybudovat lesní vzdělávací centrum. Pohybuji se v ochraně přírody 20 a jako bývalý ředitel NP Šumava jsem se také snažil rozvíjet společenské funkce lesa - budovali jsme řadu výukových informačních center, areálů lesních her a pod., vše pro veřejnost a podporu regionu. 
Proto jsem se také setkal s různými názory od silně pozitivních po silně negativní. Ono je to vždycky tak, když se snažíte něco dělat pro druhé, tak se pokaždé najde plno takových, kteří vám to přát nebudou, ba naopak, přijdou s peticemi, mediální hysterií, tzv. ekology - v podstatě aktivisty postaveni proti všemu. Zkrátka za každý dobrý skutek je jasné, že budete po zásluze potrestán Emotikona unsure

Jak jsem četl několik příspěvků na vaše téma a zejména diskusi, napadá mě, že váš vynikající projekt možná nebyl dopředu dostatečně komunikován s odpovědnými činiteli a proto vyvolává emoce. Není to však jistě důvod ve vašem úsilí polevit, naopak. Veřejnost je třeba vzdělávat, vést je k lásce k přírodě, ale také je přírodou bavit. A to jak už několik let sleduji děláte na výbornou. Chci vám projevit svoji účast a sdělit, že vám ve vašem konání držím palce. Ony všechny bouře ustanou a až budou školy a školky po davech vaše krásné středisko navštěvovat, tak učitelé, rodiče i sami studenti vám přijdou poděkovat. Proto vytrvejte.
Zaujala mě i architektonika vašeho návrhu. Neumím si nyní přesně vybavit jak zapadne do okolí, ale myslím že přesně toto váš les a vaše město potřebuje. Viděl jsem po světě asi již možná stovky informačních a návštěvnických středisek věnovaných přírodě, ať již to bylo v národních parcích USA, v severských zemích, v Anglii a Skotsku, v Evropě. Všude jsem hledal inspiraci a viděl skutečně mimořádné architektonické i interiérové skvosty. Došel jsem k závěru, že fádností dnes už nikoho nezaujmete, je třeba být originální, interaktivní a hledat cesty k vyváženosti mezi moderním a starým světem. Zvláště v zázemí tak velkého města jako je Hradec Králové. 
Já se nyní začínám zajímat o nový projekt lesního výukového a návštěvnického centra, které bude věnováno lesu a lesní pedagogice na Lipensku. Rozhodně mě zajímá váš koncept a velmi rád bych se u vás někdy objednal na návštěvu a pokud nebude tajností, rád bych se seznámil s vaším konceptem a případně načerpal inspiraci, nebo vám i sdělil některé své poznatky a zkušenosti s podobnými projekty..

S podravem Lesu a zdravému rozumu zdar

Jiří Mánek