Městské lesy Hradec Králové

Deštivé počasí lesníci vítají

Jaro je v lese obdobím zalesňování. Kde je to možné a vhodné, volíme přirozenou obnovu – stromky vyrostou ze semen z okolních stromů. Přirozená obnova však má své limity. Hlavně na stanovištích, kde není okolní porost kvalitní nebo tam nerostou potřebné dřeviny. Kde duby nerostou, nemohou ani vysemenit. Přirozenou obnovu využíváme především u borovice lesní.
 
Umělá obnova je pojem zahrnující vysazení stromků z lesních školek. Naši pracovníci se při výsadbě potýkali se suchem, které přetrvává i přes (mírně) zvýšenou zimní nadílku. Na sucho jsou čerstvé výsadby nejcitlivější. Trocha deště v tomto týdnu snad zvýší šanci na přežití nově vysazených stromků.
 
Málokdo ví, že zakoupení stromků na konkrétní paseku má svá pevná pravidla a není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Česká republika je rozdělena na 41 přírodní lesní oblasti (PLO) a vertikálně rozdělena na 9 lesních vegetačních stupňů (lvs). Pravidla přenosu genetického materiálu (semen, sadebního materiálu apod.) mezi PLO a lvs je dán zákonem. Není možné zakoupit smrčky vypěstované ze semen v Krkonoších a vysadit je například u nás v Polabí.