Městské lesy Hradec Králové

LESNÍCI NESPÍ ZIMNÍM SPÁNKEM!

Sníh ani mráz práci v lese nezastavují. Nejvíce lesníky zaměstnávají těžby a odvoz dřeva k odběrateli.

Těžba dřeva probíhá především v zimním období. Má to svůj historický i praktický význam. V minulosti lidé vlastnili pole a kus lesa, celý rok se starali o pole, na les zbyl čas až na konci podzimu a hlavně v zimě. Dnes se již těží po celý rok, přesto má zimní těžba svůj význam, především u listnatých dřevin. Ty jsou více než jehličnany náchylné na vznik výsušných trhlin v důsledku rychlého vysychání v letním období. Nízké teploty tak pomáhají udržet vysokou kvalitu dřeva.

Kromě těžby je nutné provádět mnoho dalších prací. Mezi nejdůležitější patří opravy oplocenek. Pokud by se zvěř dostala k mladým stromkům, mohla by zničit celou výsadbu. Dále se hází klest po těžbě, v malé míře se provádí i výchova lesních porostů. Naši lesní jsou zároveň myslivci, proto na nich mimo jiné leží i úkol zavážet krmelce, sypat do krmítek aj. V neposlední řadě je při silných mrazech nutné vysekávat provzdušňovací otvory do ledu na rybnících.

Při pohybu na lesních cestách dbejte zvýšené opatrnosti a respektujte provoz lesní techniky.
Děkujeme!