Městské lesy Hradec Králové

Ohlédnutí za Cyklo-exkurzí v našich lesích

Východočeská pobočka STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život) v našich lesích v úterý 13. června uspořádala Cyklistickou přírodovědnou exkurzi.

Odbornou stránku zajišťovala botanička, entomolog a ornitolog, se kterými účastníci navštívili PP Černá stráň a Sítovka, PR Mazurovy chalupy, bývalou leteckou střelnici a okolí rybníka Výskyt.