Městské lesy Hradec Králové

Projekty podporované statutárním městem Hradec Králové

1. STEZKA SILUET

Projekt Stezka siluet byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.


 

2. HMYZÍ HOTEL U RYBNÍKA VÝSKYT

Projekt podporující přítomnost samotářského hmyzu v krajině finančně podpořilo město Hradec Králové z rozpočtu na péči o životní prostředí města a ekologické projekty.

 


 

3. PŘÍSPĚVEK NA PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ V OBDOBÍ NÍZKÉ POTRAVNÍ NABÍDKY

Město Hradec Králové ze svého rozpočtu přispělo na úhradu nákladů za semena slunečnice, které používáme na přikrmování ptáků v období s nízkou potravní nabídkou.

Žádost o dotaci čj. MMHK/203452/2017. Číslo mlouvy: 2018/0448.