Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem, provozuje těžbu štěrkopísku a podniká i dalších činnostech.

Naším cílem je pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům,
působícím v našem regionu, a to služba poctivá, spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

U Kempu Stříbrný rybník je zbrusu nové hřiště vhodné pro širokou škálu sportů

Naše společnost díky finanční podpoře Nadace ČEZ „grantové řízení Oranžové hřiště“, Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové kompletně zrekonstruovala hřiště u příjezdu do Kempu Stříbrný rybník. Hřiště má nový moderní povrch a vybavení, díky kterému je možné zahrát si basketbal, volejbal, tenis, nohejbal aj. a díky mobilním mantinelům i florbal.

9. 4. 2024 | Přečíst celé

Přečtěte si články o převzetí hradeckého útulku naší společností

Městské lesy Hradec Králové a.s. převzali hradecký útulek před dvěma měsíci. Přečtěte si, co vše se změnilo a co ještě chystáme.

4. 4. 2024 | Přečíst celé

V hradeckých lesích se v tyto dny sází stromky

Umělou obnovu používáme tam, kde chceme změnit nebo obohatit dřevinnou skladbu původního lesa. Sázíme především duby, buky, ale také javory, douglasky, modříny, jedle, olše, jilmy, třešně a javory.

27. 3. 2024 | Přečíst celé

Akce v lesích

11.4.
2024

MKHK turistického závodu

Závod v okolí rybníka Biřička
13.4.
2024

Prima Cup Hradec Králové

Cyklistické závody
13.4.
2024

Závody zálesácké zdatnosti

Soutěž zahrnující běh v přírodním prostředí a prokázání znalostí a schopností.
20.4.
2024

Barbie uklízí Hradecké lesy

Úklid lesa s odměnou
23.4.
2024

Hradecký pohár

Seriál cyklistických závodů pro celou rodinu

Další akce