Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

Uzavření skladu paliva první týden v červenci

Upozorňujeme, že od 4. do 8. 7. 2022 bude sklad palivového dříví z provozních důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

21. 6. 2022 | Přečíst celé

Upozornění! Z důvodu vysokého zájmu o palivové dříví jsou některé sortimenty zcela vyprodány!

Ověřte si dostupnost vámi požadovaného sortimentu...

26. 5. 2022 | Přečíst celé

Poděkování za úklid lesa

Děkujeme členům spolku Senioři Hradec Králové za úklid lesa.
Terén podél silnice R35 nebyl nejsnadnější, přesto si s ním senioři poradili a patří jim náš velký obdiv.

23. 5. 2022 | Přečíst celé

Akce v lesích

24.5.
2022

RM Hradecký pohár 2022

Cyklistické závody v okolí rybníka Biřička

Cyklus závodů ve dnech: 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 12.7., 2.8., 16.8., a 6.9.

29.6.
2022

Putování za krásami našich obcí

Pochod pořádaný obcí Býšť
31.7.
2022

Hradecký terénní triatlon

5.8.
2022

Prima CUP Sahara race

5. - 6. 8. 2022 cyklistický závod
3.9.
2022

11. a 12. kolo Poháru a Mistrovství České republiky v MTBO

Závod v orientačním sportu na horských kolech

Další akce