Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem, provozuje těžbu štěrkopísku a podniká i dalších činnostech.

Naším cílem je pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům,
působícím v našem regionu, a to služba poctivá, spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ U KEMPU STŘÍBRNÝ RYBNÍK JE OTEVŘENO!

V pátek jsme slavnostně otevřeni nově zrekonstruované hřiště v blízkosti Kempu Stříbrný rybník.

12. 5. 2024 | Přečíst celé

Fotogalerie: HRADECKÉ ČARODĚJNICE NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU

1. 5. 2024 | Přečíst celé

HRADECKÉ ČARODĚJNICE NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU

Městské lesy Hradec Králové a.s. a agentura Daniela Models vás zvou na 3. ročník čarodějnické akce do Kempu Stříbrný rybník.

9. 4. 2024 | Přečíst celé

Akce v lesích

2.6.
2024

Decathlon Cyklomaraton

Cyklistické závody městskými lesy
4.6.
2024

Hradecký pohár

Seriál cyklistických závodů pro celou rodinu
8.6.
2024

Hradecký koloběh

Závod smíšených dvojic při kterém jeden z dvojce jde a druhý jede na kole
16.6.
2024

Hradecký kros

Běžecký závod pořádaný TJ Liga 100 Hradec Králové
21.6.
2024

Hradecký pohár

Seriál cyklistických závodů pro celou rodinu

Další akce