Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
dovolte mi krátkou prezentaci naší společnosti. Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví
Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.

Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční
potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá,
spolehlivá a za přiměřenou cenu.

ing. Milan Zerzán

Aktuality

DEN S MYSLIVCI 15. 10. 2022

Připravujeme pro vás již druhý ročník Dne s myslivci. Akce se bude konat 15. října od 10.00 hodin v Kempu Stříbrný rybník. Těšíme se!

10. 8. 2022 | Přečíst celé

V městských lesích se pro děti otevřela nová naučná stezka

Stezka „Po stopách přírody“ seznámí návštěvníky s vybranými zvířaty žijícími v místních lesích a mnoha zajímavostmi na ekologická témata.

13. 7. 2022 | Přečíst celé

Zlepšujeme kvalitu vody ve Stříbrném rybníku – pomohou nám štiky

Kvalita vody ve Stříbrném rybníce je často diskutovaným tématem i přesto, že rozbory vody bývají v pořádku (podívejte se na www.koupacivody.cz). Jedná se o přírodní vodu, je tedy zakalená přirozeně se barvící do hněda. Ke konci sezóny se někdy objevují i sinice, řešení tohoto problému je ale velmi složité, nákladné a s nejistým výsledkem.

4. 7. 2022 | Přečíst celé

Akce v lesích

24.5.
2022

RM Hradecký pohár 2022

Cyklistické závody v okolí rybníka Biřička

Cyklus závodů ve dnech: 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 12.7., 2.8., 16.8., a 6.9.

29.6.
2022

Putování za krásami našich obcí

Pochod pořádaný obcí Býšť
3.9.
2022

11. a 12. kolo Poháru a Mistrovství České republiky v MTBO

Závod v orientačním sportu na horských kolech
10.9.
2022

48. roč. Vodohospodářské padesátky

10.9.
2022

Canicross Okolo Hradce

10. - 11. 9. 2022 závody psích spřežení

Další akce