Městské lesy Hradec Králové

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Profilem zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (§17 pism. x) zákona o veřejných zakázkách z. č. 137/2006 Sb., po novele provedenou z. č. 55/2012 Sb.

Profil zadavatele je uveden v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25962523

http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/376899