Městské lesy Hradec Králové

Připravujeme

V roce 2021 pro Vás připravujeme:

  • POKRAČUJÍCÍ REKONSTRUKCE V KEMPU STŘÍBRNÝ RYBNÍK
  • udržování stávajícího rekreačního zázemí
  • vybudování tůně v přírodní památce Roudnička a Datlík
  • obnovy tůní v lokalitě Bývalá letecká střelnice
  • vyhlášení Bývalé letecké střelnice přírodní památkou

Dále plánujeme:

  • Retenční nádrž Káťa mezi rybníky Cesta mylivců a Biřička
  • Zázemí pro lesní pedagogiku
  • Umístit online kamery k oborám se zvěří