Městské lesy Hradec Králové

Připravujeme

V roce 2022 dokončeno:
- cesta z kempu napojená na lesní okruh – místo pro starty hromadných akcí a s ní spojená dětská naučná stezka
- zadání ve spolupráci s odborem životního prostředí města studie proveditelnosti revitalizace vodní plochy Stříbrný rybník
- oprava Haly v kempu stříbrný rybník, vhodná pro svatební obřady a firemní akce, pomístně opravy a vybavení kempu - doplnění laviček, písku …
- solární ohřev vody - sociální zázemí kempu
- rozšíření a úprava ploch kempu o 1ha, převážně pro stanaře
- obnovy tůní v přírodní památce Běleč střelnice
- výsadby plodonosných dřevin v lesních alejích (třešně, jabloně apod..) zvýšení estetiky a úživnosti prostředí pro zde žijící živočichy
- pomístně oprava asfaltového okruhu - vyřezání poruch a doplnění asfaltem 1. část
- zadána PD obnova nádrže v lokalitě Na Mlýnku v Roudničce, udělám geologický průzkum
-  započetí stavby zokruhování asfaltového okruhu ve spolupráci s městem Hradec Králové
- uspořádání 2. ročníku Dne s myslivci v Kempu Stříbrný rybník
- rozšíření prodeje vánočních stromků a ryb o další místo u obchodního domu Orlice park
 
 
V roce 2023 plánujeme:
- solární ohřev vody na ředitelství společnosti
- nákup interaktivních vzdělávacích prvků
 - rozšíření obory s jeleny
pomístně oprava asfaltového okruhu - vyřezání poruch a doplnění asfaltem, 2. část
- z bývalé odchovny bažantů u Svinar udělat obůrku s divočáky
- zahájit přípravu na realizaci mokřadu nad Biřičkou
- zahájit přípravu obnovy nádrže v lokalitě Na Mlýnku v Roudničce
- výstavba nové posilovací stezky s Gladiátor arénou 
- výstavba multifunkčního hřiště u Kempu Stříbrný rybník spolu s basketbalem HK - Sokoli HK
- nákup lesní techniky díky doačním prostředkům
 
Dále připravujeme:
- zavést tradici týdenních sympózií mladých umělců na Mazurově chalupě
- vznik hororové stezky v lesích
- výstavba bikeparku a tratí v různých obtížnostech z kempu do písníku Marokánka