Městské lesy Hradec Králové

Výkup a prodej dříví

Hospodářské záměry vlastníka odpovídají i hlavním zásadám evropské lesnické organizace PRO SILVA propagující přírodě blízké hospodaření. Lesy města Hradec Králové jsou v ní prezentovány jako demonstrační objekt přírodě blízkého hospodaření na štěrkopískových stanovištích.

Celoroční prodej dříví je zajišťován na základě dlouhodobých vztahů s odběrateli a cenové politiky Městských lesů Hradec Králové a.s.

Námi spravované lesy jsou tvořeny převážně borovicí lesní vysoké kvality (genová základna východočeské borovice), která se vyznačuje rovným kmenem s jemným větvením.

V těžbě listnatého dřeva převažuje dub, bříza, olše a lípa.

Dříví je manipulováno ve všech třídách jakosti a dle požadavků odběratelů. Prodej dřeva si společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. provádí sama.

Další možností je nabídka pomoci při těžbě s následnou možností odkupu dříví za dohodnuté ceny s garancí platby se splatností 15 dní od doby přejímky.

KONTAKT:
Lukáš Hýsek
vedoucí odbytu společnosti
mobil: 602 467 224
e-mail: odbyt@vslesy.cz


  Výhled vývoje těžeb a přírůstu na období 2015–2024