Městské lesy Hradec Králové

Demonstrační objekt lesního hospodářství MZeČR

12. 2. 2019 byl lesní majetek v naší správě zařazen mezi demonstrační objekty lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR.  Náš majetek je veden jako demonstrační objekt kategorie B2 nadnárodní úrovně.
 
Zařazením mezi demonstrační objekty se stáváme oficiálním výukovým majetkem, kde mohou zájemci čerpat zkušenosti a inspiraci při přetváření jejich majetku na lesy rekreační.
 
Máte zájem o odbornou exkurzi v našich lesích? Kontaktujte nás:
Ing. Radek Jůza, Ph.D.
pěstební inspektor
tel.: 605 267 895
 
Ing. Milan Zerzán
ředitel společnosti, odborný lesní hospodář
email: mlhk@vslesy.cz
tel.: 495 272 656
 
Co jsou demonstrační objekty? Jaký je jejich smysl?
Smyslem demonstračních objektů je umožnit porovnání různých způsobů péče o les z různých úhlů pohledu – ekonomického, ekologického i společenského. Výsledky z demonstračních objektů umožní vlastníkům lesů porovnání jednotlivých přístupů a následný výběr péče o les, který budou považovat za nejlepší. Vychází se z předpokladu, že pěstění lesů může nabídnout více variant cest k dosažení trvale udržitelné obhospodařování lesů v konkrétních přírodních i společenských podmínkách (cíl vlastníka a zájem společnosti).
 
Proč jsme demonstračním objektem?
Na příkladu lesního majetku Městské lesy Hradec Králové je možné ukázat, že symbióza rekreační a dřevoprodukční funkce lesa je možná a že rozvoj rekreační funkce lesa lze financovat pouze z vlastních zdrojů, z prodeje dřeva, písku, ryb, zvěřiny a poskytování ubytovacích služeb, pokud se vlastník lesa takto rozhodne.
Městské lesy Hradce Králové jsou lesním majetkem, který ve zvýšené míře poskytuje rekreační služby veřejnosti. Naší snahou je vysvětlit a ukázat veřejnosti, že těžba a prodej dříví není poškození lesa a jeho funkcí, ale může být zdrojem financování rozvoje mnoha jeho funkcí, jako například rekreačních nebo vzdělávacích funkcí.
 
Co značí kategorie B2?
Kategorie B2 – v objektu se hospodaří podle principů přírodě blízkého obhospodařování lesa, charakterizované odklonem od používání holých sečí s maximálním uplatněním přirozené obnovy stanovištně vhodných dřevin s cílem zvýšení výškové, tloušťkové a věkové různorodosti lesa.
 
Jak probíhá vzdělávání laické a odborné veřejnosti v městských lesích Hradce Králové? Jak jsme dosáhli nadnárodní úrovně?
Naše společnost pořádá pravidelné programy lesní pedagogiky pro školy a školky, účastní se veřejných akcí, kde propaguje lesnické řemeslo, vydává články prostřednictvím médií a poskytuje poradenskou činnost. Po odborné stránce spolupracujeme s vědeckými instituty, vytvářejí se u nás metodiky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, konají se u nás četné odborné semináře.
V rámci těchto seminářů a exkurzí navštěvují naše lesy zástupci majetků z celé České republiky i ze zahraničí. Naši lesníci předávají zkušenosti studentům středních i vysokých škol lesnických z České republiky, Chorvatka či Rakouska. Naše lesy navštívily delegace lesníků z EU, USA, Kanady, Austrálie, Německa, balkánských států, Běloruska, Ukrajiny, Rumunska, Mongolska, Korejské republiky, Indonésie a dalších zemí.
Snažíme se podílet i na utváření lesnické politiky ve vztahu k rekreačním funkcím. V listopadu 2018 se u nás konala 6. schůze Podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jejím obsahem byla prezentace lesnického hospodaření a jeho soulad s rekreační funkcí lesa a rozvojem rekreačních služeb.