Městské lesy Hradec Králové

Školní kolo v cyklistice

Závod pořádaná pro své žáky Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové.

Závod od Lesního hřbitova za hájovnu Černá stráň od 8.00 do 12.00 hodin.