Městské lesy Hradec Králové

21. březen je světovým dnem lesů

21. 3. 2015

Světový den lesů byl poprvé oslavován v roce 2013 a hlavním účelem jeho vyhlášení bylo zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů.

 

Lesy pokrývají asi jednu třetinu plochy Země (31 %). V České republice zaujímají 34 % plochy a málo kdo ví, že se každoročně zvyšuje jak jejich rozloha, tak množství (tzv. zásoba) dřeva v nich. Lesnatostí se ČR řadí na 12. místo v Evropě.

 

Lesy mají mnohé nezastupitelné funkce, není to jen poskytování dřevní hmoty a jiných lesních produktů, ale slouží také k ochraně zdrojů pitné vody a zásobárna uhlíku (odebírají CO2 z atmosféry a uhlík z něho vážou do své biomasy a půdy), mají funkci protierozní, vyrovnávají extrémy v tocích, čímž napomáhají zabraňovat povodním, stabilizují klima (specifické mikroklima v lesích snižuje teplotní extrémy, přispívá k rovnoměrnějšímu rozdělení srážek a udržuje vlhčí ovzduší) a zvláště u velkých měst je významná jejich ochrana proti emisím - les dokáže filtrovat z ovzduší prach, plyny a radioaktivní látky. Kromě všech těchto funkcí mají v dnešní době také významnou funkci rekreační a jedná se o cenný krajinotvorný prvek s vysokou biodiverzitou.

 

Více informací o světovém dni lesů na http://www.fao.org/forestry/89028/en/.