Městské lesy Hradec Králové

22. březen je světovým dnem vody

22. 3. 2015

Světový den vody je oslavován od roku 1993, jeho cílem je poukázat na nedostatek pitné vody v různých částech světa.

 

Voda je nepostradatelná pro každého živého tvora, pro člověka, zvířata i stromy. Voda, ať už podpovrchová, povrchová či srážková, je jedním z hlavních faktorů, které utvářejí charakter lesních ekosystémů. Lesy plní významné vodohospodářské funkce v ochraně zdrojů pitné vody a v ochraně pramenných oblastí. Téměř 60% pitné vody v ČR je získáváno z povrchových zdrojů, tedy vodních toků nebo vodních nádrží.

Pro les a stromy v něm je velmi významná tzv. hladina spodní vody, tou je totiž určována hloubka prokořenění půdy. Pokud je hladina spodní vody vysoko, stromy nemají dostatečně hluboké kořeny a mohou být náchylnější k vývratům. Naši předkové v městských lesích vybudovali propracovanou a velmi rozsáhlou síť melioračních kanálů (příkopů), díky které v problematických místech snižovali hladinu spodní vody a porosty tak byly stabilnější. Společnost Městské lesy Hradec Králové tyto dlouho zanedbávané kanály v současnosti obnovuje. Od roku 2005 jsme obnovili necelých 202 km, z toho 81% ručně, 19% strojně.