Městské lesy Hradec Králové

Archeologové u nás pokračovali v práci s kamennými nástroji

14. 3. 2023

Experimentální archeologové z Archeoparku pravěku Všestary včera pokračovali v pokusu s kácením a krácením dubu replikami vrtaných kamenných seker z mladší doby kamenné.

Šlo celkem o 10 nástrojů různé hmotnosti, velikosti a tvaru. Násady byly tentokrát z jasanu. Dub o průměru 21 cm padl po 29 minutách, dále byl krácen na výřezy, které budou dále použity při pokusech experimentální archeologie.

Sekery i kmeny budou součástí nové expozice v Archeoparku pravěku Všestary o kamenných broušených nástrojích mladší a pozdní doby kamenné.

„Včerejší použití nástrojů v lese probíhalo dobře a budeme se věnovat dalšímu zpracování dřeva. Stále je otevřený prostor pro testování dalších způsobů upevnění seker v násadách a také sledování stop pro použití nástrojů, které bude možné porovnávat s archeologickými nálezy. To nám chybí nejvíce“, řekl R. Tichý z Univerzity Hradec Králové.