Městské lesy Hradec Králové

Biřička i „Stříbrňák“ už mají své místní rybářské řády, pověření k rybolovu v prodeji od 17. března

28. 2. 2014 

Hradec Králové, 28. února 2014


Biřička i „Stříbrňák“ už mají své místní rybářské řády, pověření k rybolovu v prodeji od 17. března
 
Sportovní rybolov na Biřičce i Stříbrném rybníku mohou od 1. dubna okusit všichni zájemci, kteří u společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s. zakoupí pověření k rybolovu a splní podmínky dané místními rybářskými řády.

Místní rybářské řády stanoví zájemcům o sportovní rybolov pevné podmínky, jakými jsou například denní doby lovu v různých měsících v roce a doby hájení. Přiložené mapky přiblíží rybolovné úseky na obou rybnících a popíší chování při rybolovu. „Tím nejdůležitějším je zakoupení pověření k rybolovu, které je vymezeno pro nadcházející sezónu na denní, týdenní a roční období. Ceníky jsou v rybářských řádech rovněž uvedeny,“ popisuje Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové a.s. Apeluje rovněž na všechny zájemce, že podnik nebude tolerovat žádná porušení stanovená těmito řády.

„Kontrolu a dozor vykonávají pracovníci Městských lesů Hradec Králové a.s. a orgány veřejného pořádku, kterým je rybář povinen umožnit kontrolu pověření, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Při zjištění přestupku jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat pověření k rybolovu,“ upozorňuje Milan Zerzán. Za přestupek je považováno zapůjčení, zneužití či jakékoliv svévolné pozměňování pověření k rybolovu, chytání na nedovoleném místě, ponechání nastražených prutů bez dozoru nebo špatné zacházení s úlovky, které odporuje rybářskému řádu. „Při zjištění závažného přestupku může být rybáři odepřeno vydání pověření k rybolovu na příští rok,“ varuje všechny nepoctivce Milan Zerzán.

Od 17. března je možné si v sídle Městských lesů Hradec Králové a.s. v Přemyslově ulici zakoupit pověření k rybolovu vždy v pracovní dny od 14 do 18 hodin. Podrobné informace rád poskytne baštýř Jan Hýsek na čísle 603 216 607.Magdaléna Vlčková
tisková mluvčí MmHK
tel. +420 495 707 412
magdalena.vlckova@mmhk.cz