Městské lesy Hradec Králové

Budeme opravovat asfaltové lesní cesty!

2. 5. 2023

První fáze proběhne již 4. a 5. května. Jedná se o část asfaltového okruhu, konkrétně úsek od ulice Na Hrázce směrem ke kempu Stříbrný rybník.

Opravován bude úsek cca 300 metrů, který byl nejvíce poškozen kořeny stromů, především topolů. Ty při růstu pod vozovku poničily její povrch a vznikly tak nerovnosti, které mohou být při rychlejší jízdě pro cyklisty a in-line bruslaře nebezpečné.
Úsek bude opravován v celé šíři vozovky a po dobu oprav zde nebude možný průchod či průjezd veřejnosti.
 
Prosíme návštěvníky, aby v okolí strojů dbali zvýšené opatrnosti, řídili se pokyny pracovníků a dodržovali všechna opatření, která slouží především k zajištění jejich bezpečnosti.
 
Děkujeme.
 
 
Druhá fáze oprav je naplánována na 17. a 18. května, kdy bude provedena oprava lesní asfaltové cesty Písečnice v úseku od Nového Hradce Králové po hájovnu Černá stráň. V některých místech i zde došlo k poškození vozovky kořeny přilehlých stromů. Vzniklé trhliny by se časem zvětšovaly a mohlo by dojít k vážnějšímu narušení povrchu cesty. Oprava bude jen pomístná, cesta tedy bude částečně průjezdná.