Městské lesy Hradec Králové

Co dělají lesníci v létě? Pokračují v boji proti kůrovcům

6. 8. 2017

Kůrovci (podčeleď, do které patří lýkožrouti) jsou jedněmi z největších nepřátel lesníků. Boj proti nim je náročný, přesto se nesmí vzdávat.

Škůdci vyhledávají hlavně stromy, které jsou již oslabeny (například nedostatkem vláhy) a ty v jejich nejbližším okolí. Při velkém počtu brouků ale napadají i zcela zdravé jedince. Největší problémy u nás působí na smrcích a borovicích, své lýkožrouty mají ale i listnaté stromy.

Kůrovci požírají lýko (slabá vrstva mezi kůrou a dřevem, kterou stromem proudí voda a živiny), bez kterého strom usychá i přes dodatek vláhy. Některé druhy mají ve vhodných podmínkách až tři generace do roka.

Obrana proti lýkožroutům není snadná. Lesníci na paseky umisťují lapače (plastové krabičky s feromonovým lákadlem) a do porostů pak lapáky (čerstvě pokácené kmeny zakryté větvemi proti vyschnutí, které brouky lákají). Jsou to ale hlavně kontrolní metody. Nejdůležitějším a nejúčinnějším opatřením je napadené stromy vytěžit a odvézt z lesa dříve, než je brouci opustí.