Městské lesy Hradec Králové

Co dělají v lese vysoké hnijící pařezy?

30. 7. 2021
To byl ten těžař líný se ohnout? … ALE NE!
Vysoké pařezy po zlomech necháváme stát schválně. Zvyšují množství mrtvého dřeva v lesích a tím i biodiverzitu.
Kmeny přelomené větrem je nutné co nejdříve uklidit, jsou totiž nebezpečné jak návštěvníkům, tak lesu – množí se v nich kůrovci. Ponecháváme však vysoké „pařezy“, které po zlomu zůstávají. Ty se pak přirozeně rozkládají a právě v takovém hnijícím dřevě žije mnoho druhů živočichů, především brouků.
 
Některé druhy v přírodě jsou vázány jen a pouze na mrtvé dřevo – zajímá váš toto téma více? Navštivte naši stezku Mrtvé dřevo v PP Sítovka: podrobnosti viz Tipy na výlety - stezka Mrtvé dřevo.