Městské lesy Hradec Králové

Co je to vyžínání? Kdo nebo co je buřeň? Co se v lese dělá v létě?

9. 6. 2015

V tomto období se v lese provádí ochrana mladých lesních porostů proti buřeni. To se provádí tzv. vyžínáním, tedy vysekáváním nebo vyřezáváním trávy, ostružiní, maliní a keřů (lesnicky jsou označovány jako buřeň) na pasekách. K této činnosti se používají srpy, kosy, křovinořezy, zahradní nůžky apod.

 

Odstraňování buřeně z pasek je nutné, jinak by vegetace malé stromky přerostla, čímž by sazenice neměly přístup ke slunečnímu svitu a dále by nerostly. Bohatá buřeň v okolí stromků také odčerpává veliké množství vláhy, která je pro sazenice zvláště v letním období nutná. Vyžínání se na pasekách provádí až do doby, kdy mají stromky dostatečnou výšku a okolní vegetace je nezastíní.