Městské lesy Hradec Králové

Děti sbíraly kaštany pro lesní zvěř

19. 12. 2017

Zimní období je pro zvěř v lesích dobou tzv. nouze. Zdroje potravy jsou v přírodě omezené, proto ke krmelcům vyrážejí myslivci.
I zvěř v našich lesích dostává "na přilepšenou". Lesníci zvěři rozvážejí mimo jiné kaštany, které nasbíraly děti z hradeckých škol.

V letošním roce jsme vykoupili 11 632 kg kaštanů. Nejvíce nasbíraly děti ze základní školy Štefcova, téměř 6 000 kg. 
Třídy získaly peněžitou odměnu. Každá škola sama rozhoduje, jak s penězi naloží, často si o využití mohou děti rozhodnout samy.