Městské lesy Hradec Králové

Dnes slaví svátek Sv. Hubert, patron myslivců a střelců

3. 11. 2016

Hubert pocházel z bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. V mládí věnoval většinu času lovu a bujarým oslavám. Jednoho dne při lovu narazil na podivuhodného jelena. Mezi parožím mu zářil zlatý kříž. Skrze tohoto jelena k němu promluvil Bůh. Hubert se po tomto zážitku stal knězem, později dokonce biskupem a velmi se zasloužil o šíření křesťanství. Po své smrti byl svatořečen a stal se patronem myslivců a střelců.

O rozšíření kultu sv. Huberta se na našem území zasloužil František Antonín, hrabě Sporck, který v roce 1695 založil Řád sv. Huberta.
V našich lesích můžete navštívit vyřezávanou sochu tohoto světce. Nachází se za lesním hřbitovem.