Městské lesy Hradec Králové

Do lesa na vlastní nebezpečí!

10. 5. 2019

Od dubna 2019 platí v České republice nová vyhláška, která upravuje povinnosti vlastníka lesa a to vzhledem ke kůrovcové kalamitě, která české lesy postihla.

Od dubna 2019 platí v České republice nová vyhláška, která upravuje povinnosti vlastníka lesa a to vzhledem ke kůrovcové kalamitě, která české lesy postihla.

Ne celém území České republiky (mimo území národních parků a jejich ochranných pásem), je nově umožněno odložit těžbu kůrovcových souší do 31. 12. 2022. Vlastníci tak nemusí přednostně odstraňovat uhynulé stromy, které již z hlediska šíření kůrovců nepředstavují riziko, ale mohou veškerou svou pozornost věnovat stromům, u kterých hrozí vyrojení další generace brouků. Na nejhůře postižených lokalitách jsou umožněny další výjimky ze zalesnění nebo používání obranných opatření (lapače, lapáky).

Dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích je vstup do všech lesů na vlastní nebezpečí. S platností nové vyhlášky je nutné tento fakt zdůraznit, protože v některých oblastech budou mrtvé suché stromy zůstávat v porostech až po dobu čtyř let. Riziko pádu takových stromů je vysoké a návštěvníci lesů tak musí dbát zvýšené opatrnosti!

Městské lesy Hradec Králové naštěstí nejsou kůrovcovou kalamitou zasaženy tak silně, takže zpracovávání souší zvládáme. I v našich lesích však dbejte na svou bezpečnost, VSTUPUJETE DO NICH NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Celé znění vyhlášky si můžete přečíst zde: http://eagri.cz/pub…/…/file/620548/_18918_2019_MZE_16212.pdf