Městské lesy Hradec Králové

Do městských lesů za poznáním!

23. 7. 2016

Přemýšlíte, kde jste v městských lesích ještě nebyli? A co třeba v přírodních památkách Sítovka a Černá stráň? Naleznete je kousek od sebe jižně od obor se zvěří.

V přírodní památce Sítovka je předmětem ochrany smíšený skupinovitý a patrovitý lesní porost s místním ekotypem borovice lesní a dubu letního. Od loňského roku zde naleznete také naučnou stezku „Mrtvé dřevo".

Přírodní památka Černá stráň je chráněna díky zbytku přírodě blízkého lesního ekosystému se starými, usychajícími a padlými stromy s přirozenou obnovou, dřevinnou skladbou a strukturou. Naučná stezka tímto územím se připravuje.