Městské lesy Hradec Králové

Dobrovolníci opravili rozpadlou studánku

23. 11. 2015

Děkujeme paní Anně Horákové a jejím přátelům, kteří sami ze své dobré vůle opravili starou, téměř zapomenutou studánku pod leteckou střelnicí v blízkosti lesní cesty Půlící čárka.

 
Jsme velmi potěšeni, že se i v dnešní době najdou lidé, kteří jsou ochotni sami a nezištně opravovat či udržovat podobná místa jako jsou studánky, prameny a poutní místa, a proto si jejich práce velmi vážíme.