Městské lesy Hradec Králové

Video: Dub na Smiřické hrázi se mění v torzo, bude sloužit zlatohlávkům

14. 5. 2019

Včera jsme zahájili plánované práce na jednom z letitých dubů, které rostou na Smiřické hrázi v Malšovicích.

Strom má otevřenou dutinu táhnoucí se do 2/3 délky kmene, ze které vypadává trouch. Většina větví zasahujících nad cestu byla v minulosti zkrácena kvůli bezpečnosti návštěvníků. Smiřická hráz je totiž velmi frekventovanou cestou. Strom ale není možné pokácet celý, protože v jeho dutině žije ohrožený zlatohlávek skvostný, který vyhledává právě sypký trouch listnatých dřevin.

Z bezpečnostních důvodů jsme přistoupili k silnějšímu ořezu, odstraněna bude celá koruna až k trhlině. V příštích dnech se řezná plocha se přikryje plechovou stříškou, aby do stromu nezatékalo. Větve nad cestou se značně zkrátí, ponechají se jen ty směřující nad lesní porost. Díky tomu bude i celé těžiště stromu směřovat od cesty. Kmen s dutinou se poté stáhne několika kovovými obručemi. Tak by mělo dojít k zachování biotopu pro zlatohlávka skvostného a minimalizaci nebezpečí pádu na Smiřickou hráz.