Městské lesy Hradec Králové

Hradecký med je opět v prodeji!

31. 7. 2015

Prozatím pouze luční med ve větších skleničkách z luk evropsky významné lokality, přírodní rezervace Mazurovy chalupy.

Včelstva jsou umístěna v blízkosti nebo přímo na druhově pestrých loukách přírodní rezervace, takže je med vytvářen například z nektaru hořce hořepníku, vstavače obecného, prstnatce májového a mnoha dalších květin či kvetoucích stromů v okolí luk. Barva medu je spíše světlá, jeho přirozenou vlastností je krystalizace, která však nemá žádná vliv na výbornou chuť ani celkovou kvalitu. 


Kromě lučního medu si u nás můžete zakoupit také Dolskou medovinu, připravovanou ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským.

 

Med si přijďte koupit na ředitelství naší společnosti na Novém Hradci Králové každý všední den od 7.00 do 14.00. Mezi 14.00 a 19.00 raději po telefonické domluvě (495 272 656) kvůli období dovolených.

 

Ceník medu a medoviny naleznete zde.

Více o našich produktech naleznete v sekci Ostatní produkty