Městské lesy Hradec Králové

Hradečtí lesníci nabízejí palivové dříví zájemcům také formou samovýroby, nařežou si ho sami

6. 3. 2019

Těžba dřeva v České republice je v posledních letech poznamenána extrémy počasí a aktivitou kůrovce a dalšího podkorního hmyzu. Problémy se nevyhýbají ani městským lesům, přestože situace zatím není kritická. Dřeva je v lese nyní kvůli suchu, škůdcům i nutným výchovným zásahům dostatek, takže lesníci nabízejí zájemcům o palivové dřevo také takzvanou samovýrobu.

„V loňském roce jsme zaznamenali veliký nárůst podílu nahodilé těžby, kdy se těží stromy uhynulé nebo suché, nejčastěji v důsledku působení počasí nebo hmyzích škůdců. Zatímco v roce 2015 tvořila 37,8 procenta celkové těžby, tak vloni to bylo už 77,2 procenta,“ uvedl ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové, která se o lesní porosty v majetku města stará. V hradeckých lesích i přes to stále naroste za jeden rok více dřevní hmoty, než se vytěží.

Suché stromy je nutné vytěžit jak z hlediska prevence dalšího šíření podkorního hmyzu, tak kvůli bezpečnosti návštěvníků rekreačních lesů, kdy hrozí pád velkých větví i celých stromů. Nebezpečné stromy se lesníci snaží odstranit co nejrychleji. V práci jim nyní pomáhají i dva harvestory, tedy stroje, které strom nejen pokácí, ale zároveň jej hned odvětví, nařežou a uloží.

Díky nárůstu nahodilé těžby, jejíž likvidace je finančně i časově náročná, často se totiž jedná o jednotlivé souše roztroušené po velké ploše, nabízejí teď lesníci samovýroby. Lesník po předchozí domluvě zájemcům přiřadí většinou již pokácené dřevo, které si sami nařežou na požadované rozměry, naloží a odvezou. Výhodou je nižší cena paliva v porovnání s již zpracovaným dřevem ve skladě palivového dříví. Případní zájemci o samovýrobu mohou kontaktovat lesní, se kterými se domluví na podrobnostech. Kontakty na ně naleznou na www.mestske-lesy.cz./kontaktnebo je získají na telefonu 495 272 656.

Zatímco borové souše jsou roztroušeně téměř po celých městských lesích, nejvíce suchých smrků je v okolí rybníka Šanovec v lesním okrsku 4. Lesníci se před více než 100 lety snažili uspokojit poptávku po levném kvalitním dříví a smrky tak sázeli i na nevhodných stanovištích, třeba na jílovitých půdách u rybníka Šanovec. Stromy jsou zde oslabeny a nedokážou se bránit náporu lýkožroutů. Na druhou stranu zvýšená těžba smrků napomůže rychlejší změně druhové skladby porostů, když nevhodné smrky nahradí jedle, duby a další vhodné listnáče. V roce 2019 plánují lesníci v městských lesích zasadit téměř 100 tisíc sazenic listnatých dřevin a dva tisíce jedlí. Vzniknou tak stabilnější a zdravější porosty, které budou schopny se lépe bránit jak klimatickým výkyvům, tak biologickým škůdcům. (zr)

Zdroj: Radnice