Městské lesy Hradec Králové

Hradečtí lesníci spočítali rekreační majetek

9. 2. 2012

Vzhledem k tomu, že hradecké lesy slouží stále více pro rekreaci obyvatel krajského města, přibývá také vybavení pro trávení volného času. V posledních letech došlo k opravě větší části lesních cest a stezek, z nichž nejkvalitnějším povrchem se pyšní lesní cesty Hradečnice a Písečnice. Byly rekonstruovány všechny hájovny, které společnost spravuje, vybudovány altány a lavičky se stoly sloužící k odpočinku návštěvníků...

V lesích postupně přibývá informačních tabulí a odpadkových košů. Po více než dvaceti letech uplynulých od vzniku společnosti se výčet mobiliáře rozrostl a chyběla přesná čísla. Nové vedení společnosti proto nechalo aktuálně spočítat a sepsat veškerý majetek, který s rekreační funkcí lesa souvisí.

„Pravidelně mapujeme majetek, který potřebujeme pro naši hospodářskou činnost, ale u rekreačních objektů jsme dosud žádnou evidenci neměli. Našim dlouhodobým cílem je posilovat rekreační funkci lesa. Abychom mohli plánovat další kroky k naplnění tohoto záměru, je potřeba mít přehled o mobiliáři, který se v příměstských lesích nachází. Nyní bude pro nás mnohem snazší i plánování údržby u těchto objektů,“ řekl Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové.

Největším rekreačním objektem na území královéhradeckých městských lesů je Mazurova chalupa poblíž Hoděšovic. Historicky zde chalupy stály již před 250 lety. Jednu z nich vlastnil i sedlák Josef Mazura, později se z ní stala hájenka, která sloužila různým vlastníkům. Zchátralý objekt lesníci opravili v letech 2008 a 2009. Stojí na území přírodní rezervace Mazurovy chalupy, kde se vyskytují chráněné rostliny i živočichové. Chalupa je oblíbeným výletním místem pro pěší i cyklisty. Dalšími většími objekty jsou tři altány s krytým ohništěm a šest jednoduchých altánů. V soupise rekreačního majetku jsou i dvě sochy – vlk a v loňském roce instalovaný sv. Hubert. Na území lesů jsou čtyři kamenné pomníky, například Hackerův, Kalátův nebo pomník Myslivců. Zaevidován je také jeden smírčí kříž.

„Abychom přiblížili naše příměstské lesy občanům, je potřeba nadále budovat cesty se zpevněným povrchem. Důležitým pojítkem v posilování rekreačních aktivit ale také byla stavba parkoviště u lesního hřbitova, tedy v lokalitě, která je nedílnou součástí a branou do královéhradeckých lesů. V plánu je rovněž vybudování veřejných toalet spojených se zastávkou MHD právě v prostoru před lesním hřbitovem,“ doplňuje Martin Soukup, náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace.

Že lesníci pečují i o ptactvo, dokládá 2500 kusů hnízdních budek pro ptáky a netopýry a 12 krmítek. Cyklistům kromě altánů slouží v lesích i pět držáků na kola a pro snadnější péči o čistotu je v lesích rozmístěno 30 odpadkových košů. V minulém roce byl na Hradečnici otevřen stánek s občerstvením, který rovněž slouží bruslařům a cyklistům, kteří zavítají do této lokality.

A jaké investice do rekreačního majetku chystají Městské lesy Hradec Králové v následujících letech? „V letošním roce plánujeme vybudovat další kryté ohniště a vedle chaty u rybníka Výskyt postavíme záchody pro imobilní návštěvníky lesů. Realizovat chceme také dvě stezky. První z nich bude pohádková, a jak už název napoví, tématem jsou pověsti a pohádky ze zdejších lesů. Povede okolo Mazurovy chalupy směrem k rybníku Výskyt. Více nechci prozrazovat, snad jen to, že pro děti na trase chystáme malé překvapení. Druhá stezka vzniká z podnětů lesních pedagogů a bude prezentovat proces hospodaření v lesích,“ dodává Milan Zerzán.

Výběr rekreačního mobiliáře Městských lesů:

Závory 99 ks

Informační cedule 50 ks

Koše na odpadky 30 ks

Dřevěné zásobníky na orientační mapky 20 ks

Krmítka pro ptáky 12 ks

2 lavice + stůl (komplet) 24 ks

Lavice samostatné 28 ks

Altán obyčejný 6 ks

Velký altán s krytým ohništěm 3 ks

Držáky na kola 5 ks

Dřevěné sochy a rozcestníky 3 ks

Pomníky kamenné 4 ks

Hnízdní budky pro ptáky a netopýry 2 500 ks

Pískoviště 2x