Městské lesy Hradec Králové

I les má svého majitele, chovejte se podle toho!

29. 11. 2019

Neznámý vandal poškodil stromy v našich lesích poblíž Bělečka. Zřejmě tam pořádal závody bez našeho vědomí a souhlasu. Při té příležitosti osekal, vyřezal a jinak poničil stromy podél trasy, která navíc vedla mimo lesní cesty, což lesní zákon jasně zakazuje.

Pořádání akce v lese je možné jen se souhlasem majitele a na základě oznámení orgánu státní správy lesů. Představte si, že by přes Vaši zahradu někdo uspořádal závody, vytrhal Vám záhonky a ořezal ovocné stromy, které jste za nemalé peníze pořídili a s úsilím a péčí se o ně starali.