Městské lesy Hradec Králové

I přírodní památky vyžadují péči

10. 2. 2016

V přírodních památkách Černá stráň a Sítovka v současné době probíhají nutné těžební zásahy na podporu zlepšení stavu obou památek.

V Černé stráni se jedná o přetvoření nevhodného smrkového porostu na porost přirozené dřevinné skladby. Po vykácení zhruba poloviny smrků se plocha zalesní a to částečně uměle, tedy vysazením sazenic, a částečně přirozenou obnovou dubu ze semen. Na ploše bude ponecháno jen pár desítek smrků a borovic, sázení stromků a příprava plochy na přirozenou obnovu začne na jaře příštího roku.

V přírodní památce Sítovka se pomocí odkácení nepůvodních smrků podpoří růst lípy srdčité, která je na daném stanovišti vhodnější.

Provedené těžby byly vyznačeny ve spolupráci s doc. Mikeskou, který je zpracovatelem plánu péče o tyto dně přírodní památky. Všechny zásahy byly samozřejmě povoleny krajským úřadem Královéhradeckého kraje.