Městské lesy Hradec Králové

Jak kácení stromů pomůže ozdravit les na poloostrově na „Stříbrňáku“

24. 2. 2020

Les se podle starého úsloví vychovává sekyrou – moudro staré, ale stále platné.

Společnost Městské lesy Hradec Králové již 29 let (od roku 1991 jako příspěvková organizace, od roku 2001 jako akciová společnost) řádně pečuje a lesní a rybniční majetek města Hradce Králové. Po převzetí kempu se naši odborníci tedy zaměřili i na zanedbaný porost na poloostrově Stříbrného rybníka.

Mnoho stromů na poloostrově bylo ve velmi špatném zdravotní stavu – uschlé, napadené houbami a hmyzími škůdci. Některé měly místo koruny jen dvě malé větve. Velkým problémem z hlediska stability porostu je i přeštíhlení, kvůli které jsou stromy náchylné ke zlomům a tedy nebezpečné.

Po odborném zásahu byly na ploše ponecháni jen zdraví, kvalitní jedinci a mladé stromy v podrostu (především duby a třešně ptačí).