Městské lesy Hradec Králové

JARO JE OBDOBÍ, KDY HROZÍ NEJVĚTŠÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ V LESÍCH

6. 4. 2020

Vyzýváme návštěvníky lesů, aby se v přírodě chovali zodpovědně a nezapalovali ohně mimo vyhrazená ohniště.

Těch v našich lesích naleznete celkem 14. Jejich umístění bylo pečlivě zvoleno tak, aby nebezpečí vzniku požáru bylo co nejnižší, např. se v jeho blízkosti nacházel zdroj vody k hašení:
• u rybníka Češík
• u Rytířského hradiště
• u rybníka Kříž (2 ks)
• u rybníka Biřičky (2 ks)
• u rybníka Cesta myslivců
• U Pěti ježků
• u Mazurovy chalupy
• u rybníka Šanovec
• u lesní cesty Hradečnice nedaleko od posezení U Pěti ježků
• u rybníka Na Olšině
• u rybníka Výskyt
• u lesní cesty Písečnice

(Poslední 4 uvedená jsou krytá ohniště vybavená pro větší bezpečnost lapačem jisker.)

Připomínáme, že dle § 20 odst. 1, písm k) zákona č. 289/1995 Sb. je v lesích zakázáno:
kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.