Městské lesy Hradec Králové

Jaro v lese patří obnově

21. 4. 2016

V jarním období nemají nejvíce práce pouze zahrádkáři. I v lese je tento čas vyhrazen sázení nové generace lesa – zalesňování, neboli obnově.

Letošní jaro nám přeje. Nepříliš horké ale vlhké dny jsou pro setí semen a sázení stromků ideální. A že je práce hodně, ukazují čísla – naši dělníci musejí zalesnit 22 hektarů lesní půdy. Použijí k tomu 137 400 sazenic, z toho nejvíce zaujímají duby (59 000 ks), dále borovice lesní (33 200 ks), smrk ztepilý (14 800 ks), buk lesní (14 400 ks) a další dřeviny, jako například olše, javor klen, jedle apod. Síje semen se u nás uplatňuje pouze u dubu červeného, letos na necelých 3 hektarech. 

Kromě umělé obnovy pomocí sázení a síje se v co největší míře snažíme o uplatňování obnovy přirozené – samovolné nalétnutí semen z dospělých stromů v okolí obnovované plochy. Tento způsob se v našich podmínkách hodí především pro borovici lesní, dub letní a buk lesní. Plocha přirozeného zmlazení zaujímá 37 hektarů z celkových 59 hektarů obnovy v letošním roce.