Městské lesy Hradec Králové

Kalamita v příměstských lesích, rok poté

4. 7. 2013

Hradec Králové, 3. července 2013

Kalamita v příměstských lesích, rok poté

Zákaz vstupu do městských lesů, ochrana lidských životů, desítky tisíc kubíků dříví z vyvrácených stromů, zásahy profesionálních i dobrovolných hasičů. To ve zkratce vystihuje přírodní živel, který vloni touto dobou postihnul východočeskou metropoli. Přestože les si s sebou negativní následky ponese několik desítek let, s mnohými z nich si poradili lesníci i příroda sama. Připomínkou této události se stal nově výstižný pomník v podobě stromu obráceného kořeny vzhůru, který je umístěn nad rybníkem Výskyt.

Se sčítáním škod a mapováním nebezpečných úseků začali lesníci okamžitě po bouři. Nejvíce postiženou oblastí byly právě příměstské lesy a oblast kolem Svinar, kde si bouře vyžádala velkou daň i na majetku. První a fyzicky nejtěžší práci odvedli dobrovolní hasiči v koordinaci s profesionálními, kteří vyjížděli a s výškovou technikou zabraňovali dalším škodám, které mohly způsobit vyvrácené stromy například poblíž elektrických vedení. Společným cílem všech byla ochrana zdraví, životů i majetku. Následně byla vpuštěna do lesů těžká technika, třináct harvestorů těžilo poškozené dříví, které obratem putovalo k zákazníkům. Jakékoliv zdržení by mohlo totiž u takto nestandardně vytěženého dřeva snížit jeho hodnotu.

Odstraňování kalamity s sebou přineslo i kuriózní případ, kdy lesníci v lednu tohoto roku objevili nevybuchlou bombu. Munici uloženou v zemi přivolaní pyrotechnici přepravili bezpečně ke zneškodnění.

„Při vichřici padlo 74 tisíc kubíků dřeva na přibližně 200 hektarech ploch. To je sice relativně hodně, ale když si vezmeme, že máme zhruba čtyři tisíce hektarů lesa, tak poškozeno je pět procent ploch. Zatímco některým místům se živel vyhnul, jiné poničil pořádně, takže vzniklo asi 170 holin. Ty je teď třeba zalesnit. Na odstraňování následků kalamity jsme dostali dotaci od EU ve výši 14,5 milionů korun, což nám umožní připravit plochy k výsadbě a následně na ně vysadit 1,5 milionu stromků,“ uvedl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Přírodní živel uzavřel lesy téměř na tři měsíce. Díky maximálnímu nasazení městských lesníků byly 8. srpna zpřístupněny páteřní cesty na celém majetku a původně celoplošný zákaz vstupu byl nahrazen zákazem vstupu jen do střední části lesa. Až v říjnu loňského roku, tedy po třech měsících od řádění větrné bouře, zákaz vstupu do lesů pominul zcela.

„Běh přírody neovlivníme. Příroda nám zase jednou ukázala, že jejími pány nejsme. Můžeme však být dobrým pánem a hospodářem v nápravě toho, co tu za sebou tato bouře zanechala. To se lesníkům podařilo,“ říká Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové.

Vítr, který se před rokem přehnal přes některé části města, mohl dosahovat rychlosti až 200 km/h a mířil zcela neobvyklým směrem, což k devastaci výrazně přispělo. Bouře městským lesům vzala kromě stromů i altány, informační cedule, spadené stromy polámaly mostky a další škody přibyly například na vodotečích. Další rozsáhlé škody na majetku evidují soukromníci.


Magdaléna Vlčková
tisková mluvčí MmHK
tel. 731 131 123
magdalena.vlckova@mmhk.cz