Městské lesy Hradec Králové

Krásný dopis od Klubu důchodců

12. 2. 2015

Jsou-li lidé nespokojeni, většinou se ozvou velmi rychle. Spokojení lidé však nemívají potřebu psát a chválit či děkovat. Někdy se nám proto může zdát, že cestu, kterou jsme zvolili pro péči o hradecké městské lesy, návštěvníci nevítají. Ne každému se líbí lavičky, altánky, naučné stezky po lese nebo dokonce chov lesní zvěře, který budujeme. Proto jsme rádi, že se čas od času ozvou i ti spokojení, pochválí, ocení naši práci.

 

Jsme velmi vděčni za dopis z Klubu důchodců, ve kterém dámy píší, že do našich lesů rády chodí a jsou vždy mile překvapeny novinkami a akcemi, které na ně čekají. Dopis nás mile překvapil a potěšil.

 

Díky podobným ohlasům víme, že naše snažení má smysl a budeme se nadále snažit rozšiřovat a hlavně udržovat stávající rekreační zázemí pro návštěvníky našich lesů, aby se u nás cítili dobře a v životě moderního člověka měl les své nezaměnitelné místo.