Městské lesy Hradec Králové

Kůrovci se nevyhýbají ani přírodním památkám

31. 1. 2019

V PP Roudnička a Datlík „řádil“ lýkožrout smrkový. Dlouho očekávaný mráz konečně zpevnil podmáčené půdy a naši lesníci mohli provést těžbu napadených stromů. Jejich pokácením a odvozem zabrání dalšímu šíření škůdce.

Po dohodě s odborem životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje budou těžební zbytky (větve a vrcholy stromů) ponechány na místě k samovolnému rozkladu. Plocha po těžbě nebude zalesněna, neboť prosvětlením porostu vzniknou vhodné podmínky pro přirozenou obnovu ze semen okolních listnatých stromů a keřů.