Městské lesy Hradec Králové

Les není nástěnka!

14. 7. 2015

Apelujeme nejen na majitele kiosků a stánků, ale na všechny návštěvníky, kteří v našich lesích pořádají soutěže s vyznačením trasy nebo vylepující plakáty lákající na koncerty, dětské dny i sportovní události: Neznečišťujte les a nepoškozujte stromy přiděláváním plakátů a cedulí!!!

 

Takto přibitá cedule na mladé třešni (jak to udělal prodejce nanuků) strom velmi poškozuje – ranou se pod kůru, která za normálních okolností strom chrání jako nás kůže, dostanou spory dřevokazných hub a strom je napaden hnilobou. Houbami oslabený jedinec je pak větším lákadlem pro dřevokazný hmyz, což je veliké nebezpečí například u smrků.

 

Zvláště v případě plakátů po skončení akce pořadatelé papíry strhnou (i když někdy ani to ne), kovové sponky nebo hřebíky do dřeva zarostou a při kácení stromu způsobují značné problémy a výrazně snižují cenu výřezu při prodeji na pilu.

 

Nejen o prázdninách se pak setkáváme s tím, že různé zájmové skupinky a tábory si pomocí fáborků vyznačí trasu, ale již se neobtěžují je poté sebrat. Hajní pak kromě své běžné práce ještě strhávají plakáty a fáborky, sbírají po návštěvnících odpadky a sundávají sponky, hřebíky a připínáčky ze stromů a chatiček.