Městské lesy Hradec Králové

Lesníci budují nové tůně

9. 11. 2015

Městské lesy Hradec Králové budují nové tůně na bývalé letecké střelnici pro vážku jasnoskvrnnou. Tato lokalita je v současnosti navržena na zařazení mezi evropsky významné lokality z důvodu nálezu právě této vážky. Městská společnost na tento účel získala dotaci z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny od ministerstva životního prostředí ve výši 97 tisíc korun. 

Tato částka pokryje veškeré naše náklady na výstavbu obou tůní. Po konzultaci s AOPK ČR jsme vybrali pro tůně místa, kde nebudeme muset vytěžit stromy a přitom budou tůně plnit svoji primární funkci. Rozlohu budou mít do 300 m2 a hloubku do 1,5 m,“ uvedl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán s tím, že letos ze svých prostředků v tomto místě obnoví ještě dvě zazemněné tůně a příští rok by rádi pokračovali s výstavbou dalších nových tůní.

 

Vlčková Magdaléna

tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové