Městské lesy Hradec Králové

Letošní těžba dřeva v hradeckých lesích vrcholí

10. 4. 2012

Městské lesy Hradec Králové mají v současné době vytěženu většinu letošní plánované těžby dřevin.

„Některým lidem se těžba v lese nelíbí, nicméně kácet stromy je nutné. Jako zemědělci sklízejí obilí, my těžíme dřevo. Kácíme stromy, které jsou vhodné ke skácení. Zatím bylo vytěženo sedmnáct tisíc kubíků z dvaceti tisíc. Přibližně dvě třetiny z toho vytěžily stroje – harvestory. Dřevo jsme dodali poměrně rychle na trh, byli jsme rychlejší než mnozí jiní dodavatelé. Dřevo jsme prodávali již v lednu a v únoru, kdy byli podstatně lepší ceny než nyní, takže jsme spokojeni,“ řekl Milan Zerzán, ředitel městské akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové.

Uvedl, že teď už totiž začíná být přetlak dřeva na trhu. „Na borovici v naší republice není zpracovatel, proto je kulatina z hradeckých lesů dodávána do Německa. Smrk z hradeckých lesů putuje do Ždírce nad Doubravou, kde se z kulatiny dělá řezivo pro další využití. Slabé dříví se vozí do Štětí na výrobu papíru,“ uvedl Milan Zerzán.

„Těžba dřeva v městských lesích je významným zdrojem příjmů naší akciové společnosti, zároveň má ozdravný a údržbový charakter pro les a jeho rekreační funkci,“ konstatoval Martin Soukup, náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace.

Dodejme, že letos byl zájem i o palivové dříví. „Několik stovek lidí projevilo zájem o palivové dříví, které jsme letos prodávali na odvozním místě. Teď je tepleji, takže už poptávka po tomto dříví opadla. Lidé si myslí, že mají na nákup dřeva na další zimu ještě čas, ale neuvědomují si, že dřevo potřebuje dobře vyschnout. Řada z nich přijde v září a budou chtít suché dřevo, což bude problém,“ upozornil Zerzán.

Zdroj: Tisková zpráva Magistrátu města Hradec Králové; Petr Neckař, odborný asistent náměstka primátora města