Městské lesy Hradec Králové

Městské lesy jsou lesní honitbou roku 2019

10. 2. 2021

Naší společnosti se v loňském roce povedlo získat prestižní ocenění Honitba roku 2019 za činnost při zlepšování životního prostředí pro zvěř.

 
Ocenění se tak dostalo naší snaze trvale zlepšovat životní podmínky zvěře v hradeckých lesích. V rámci této činnosti realizujeme obnovu nebo stavbu nových napajedel, zakládání zvěřních políček i sázení plodonosných dřevin (hrušně, jabloně apod.). V letech 2015 - 2019 jsme na tato opatření vynaložili cca 1,7 milionu korun z dotačních prostředků i vlastního rozpočtu.
 
Výsledkem skloubení řádného lesnického a mysliveckého hospodaření je také zvyšující se zastoupení listnatých dřevin v obnovovaných porostech a tím zvyšování úživnosti honitby (zvěř má větší nabídku vhodné potravy).
 
Porota zohlednila i naši osvětovou činnost, komunikaci s veřejností a prezentaci myslivosti na Dni lesní techniky, prostřednictvím obor s vybranými druhy zvěře nebo při programech lesní pedagogiky.
 
Děkujeme Českomoravské myslivecké jednotě ze ocenění naší práce.
Více o udělené ceně: https://www.honitbaroku.cz/
 
Článek na toto téma naleznete v aktuálním vydání Radnice, ke stažení zde: