Městské lesy Hradec Králové

Městské lesy obnovují jezírka

10. 7. 2017

Česká republika se dle odborníků potýká s dlouhodobým suchem. Problém s nedostatkem vody mají v lesích nejen rostliny, ale i zvířata. Naše společnost se snaží budovat vhodná stanoviště pro organismy nejvíce ohrožené suchem – vodní a na vodní prostředí vázané rostliny a živočichy. 

K těmto činnostem patří nejen vhodná péče o rybníky, ale i budování a obnova malých vodních ploch. Menší i větší jezírka tak můžete nalézt například U Pěti ježků nebo na bývalé letecké střelnici.

V roce 2015 jsme s agenturou ochrany přírody a krajiny ČR obnovili i starou tůňku vzniklou při těžbě písku (naleznete ji v leči č. 19). Část plochy je zavodněna, část suchá. Díky svahování břehů vznikla i malá kamenitá pláž. V lokalitě se díky vhodným zásahům daří řadě vzácných rostlin (například žebratka bahenní, voďanka žabí) a živočichů (čolek obecný, horský i velký, skokan hnědý).