Městské lesy Hradec Králové

Městské lesy plánují vybudování rytířského hradiště pro děti. Jak by mělo vypadat?

18. 9. 2012

Dětské hřiště, které by mohlo být v příštím roce vybudováno v městských lesích na pasece za lesním hřbitovem, bude svým pojetím připomínat středověký hrad. Půjde v našem regionu o ojedinělé hřiště, které se, jak vedení Městských lesů Hradec Králové předpokládá, stane vyhledávaným cílem rodinných výletů.

A jak by mohlo hradiště vypadat? „Plocha o rozměru zhruba 50 x 55 metrů bude ohraničena palisádou se čtyřmi vstupními otevřenými bránami. Uprostřed bude dvoupodlažní dřevěný „hrad“, na který naváže malý amfiteátr. Vstupní brány s dvojicemi věží budou doplněny schodišti, skluzavkami, horolezeckými stěnami a podobně,“ uvedla Lenka Zídková, předsedkyně představenstva společnosti Městské lesy Hradec Králové.

Dodala, že nedílnou součástí těchto staveb budou dřevěné malované postavy krále, královny, rytířů a dalších postav - včetně zvířátek. „Stavby budou doplněny dřevěnými herními prvky – houpačkami, prolézačkami, nebude chybět pískoviště a překážková dráha. Projekt počítá i s dřevěnými plastikami, které doplní atmosféru středověkého hradiště,“ prozradil Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové.

„Jsem rád, že se podařilo, aby komplex městských lesů plnil rekreační funkci, s čím souvisí jednotlivé aktivity naší městské akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové. Rozšířil se například počet ohnišť a počet asfaltových stezek. Vznikla také nová chata u Výskytu, máme pohádkovou stezku a bude postavena nová autobusová zastávka u lesního hřbitova. Všechny tyto projekty přibližují les občanům. Vedení města a městských lesů společně hledají další zajímavé nápady, pomocí kterých bude les ještě více zatraktivněn. Jedním z nových projektů je právě záměr na vybudování hradiště,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup, do jehož gesce patří správa majetku a městské organizace. Vybudování „středověkého hradiště“ vítá. „Půjde o hradiště se zajímavými atrakcemi nejen pro děti, ale i pro dospělé,“ doplnil Soukup.

Projekt je ve fázi územního řízení, následovat budou ještě další nezbytné schvalovací procesy.

ZDROJ:

http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/mestske-lesy-planuji-vybudovani-rytirskeho-hradiste-pro-deti