Městské lesy Hradec Králové

Městské lesy v 365 dnech

13. 10. 2015

Obory se zvěří, nová naučná odpadová stezka, zahájení spolupráce se skauty, start velkých oprav rybníku Cikán, nový lesní pedagog pro děti ze školek a mnohé další. To je jen výňatek toho, čím se může městem vlastněný podnik Městské lesy Hradec Králové pochlubit za posledních 12 měsíců. Veškeré činnosti podnik provádí ve vztahu k nákladům maximálně úsporně a k přírodě šetrně, aby při pedagogické, rekreační a osvětové činnosti pro veřejnost byl zachován přirozený ráz přírody.

 

Po otevření lesního okruhu, což už je více než rok, se vedení městských lesů ve spolupráci s městem začalo věnovat dalším činnostem, které cílí nejen do oblasti osvěty či práce s veřejností. Prioritní pro lesníky i nadále zůstává práce v lesích, se zvěří a údržba majetku. „Zahájili jsme například opravu rybníka Cikán, která vyjde podle předpokladů na čtyři miliony korun. Hodláme čerpat ministerstvem odsouhlasenou dotaci na výstavbu tůní na bývalé letecké střelnici pro vážku jasnoskvrnnou. Máme novou pásovou pilu, na které řežeme dříví pro potřeby své i veřejnosti, vyrábíme si zde kolíky ke stromům, prodáváme štěpku a kůru a příjmy z podobných činností zase vracíme zpět do lesů,“ vysvětluje zlomek činností podniku jeho ředitel Milan Zerzán. Dodává, že vandalové se lesům zpravidla vyhýbají, a tak není třeba do náprav jimi způsobených škod, investovat větší peníze.

 

Městské lesy rozjely spolupráci i s dalšími městskými organizacemi, přičemž jejich cílem bylo využití potenciálu, kterým disponují. „S Hradeckými službami jsme pustili do vzniku takzvané odpadové stezky u rytířského hradiště, což je osvěta, která jasnou formou ilustruje, jak dlouho se různé druhy odpadu v přírodních podmínkách rozkládají, a dětem ukazujeme, že odpad do lesa nepatří,“ upozorňuje Milan Zerzán. Do lesů začal v uplynulém roce zajíždět ve vybraných obdobích turistický vláček dopravního podniku se seniory, kteří by se do těchto míst jinak jen stěží sami dostávali. Nelze opomenout ani údržbu. „S údržbou nově vzniklého lesního okruhu pomáhají stroje technických služeb. Přestože je okruh vybudován v lese a padá na něj listí a další nečistoty, tak se ho ve spolupráci s technickými službami snažíme průběžně udržovat v takovém stavu, aby zůstal pro bruslaře, cyklisty i pěší dobře použitelný,“ chválí spolupráci Milan Zerzán.

 

Kromě bilance za uplynulých 12 měsíců má městský podnik před sebou i úkoly, bez jejichž splnění by les nebyl tím, čím je. „Chceme dál rozvíjet spolupráci se skauty, kterou jsme započali. Tematicky navazující a důležité je i pokračování poslání lesního pedagoga, který se už téměř rok stará o děti u nás v lese. Postupně hodláme aktualizovat popisné tabule přírodních památek a rybníků. Pokračovat bude výstavba obor se zvěří, nově se v lese v oboře začala objevovat i jelení zvěř,“ uvádí zlomky z úkolů pro příští období Milan Zerzán. Podnik dal prostor i veřejnosti, která reagovala na výzvu informačního zpravodaje Radnice a v podstatě naplnila svými snímky z lesa i vznikající kalendář na příští rok.

 

Tiskovou zprávu naleznete i v příloze. Více informací vám rádi sdělí zástupci společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.: /

Veškeré čerstvé novinky sledujte také na oficiálním profilu městských lesů na sociální síti: https://www.facebook.com/mestskelesyhk?fref=ts

 

Z rady města vás zdraví

 

Magdaléna Vlčková

tisková mluvčí MmHK

Kancelář primátora