Městské lesy Hradec Králové

Mozaikovité seče v PR Mazurovy chalupy

8. 7. 2019

Část luk přírodní rezervace Mazurovy chalupy byly posečeny. Proč ne celé?

Tím, že neposekáme celou plochu najednou, vzniká pestrá mozaika, která má pro lokalitu a její obyvatele mnoho výhod.

Neposekané trávy a květiny mají šanci se vysemenit, díky čemuž se květnaté louky samy obnovují. Ponechané pruhy kvetoucích trav a bylin jsou pastvou pro včely, čmeláky, motýly a další bezobratlé. Na stéblech trav se vyvíjejí některé druhy motýlů, například kriticky ohrožená vřetenuška mokřadní. Mozaikovité seče tak pomáhají zvyšovat biologickou rozmanitost přírodní rezervace.

Po odkvetení trav a květin v ponechaných pruzích budou i tyto posekány a usušeny. Seno z této lokality využijeme v oborách jako krmivo pro daňky, muflony a jeleny.

 

PR Mazurovy chalupy:

Rezervaci tvoří komplex slatinných, bezkolencových a mezofilních luk. Tyto louky vznikly činností člověka a k jejich zachování je nutné v kosení pokračovat. 

PR Mazurovy chalupy je především botanickou lokalitou. Nalezneme tu řadu vzácných rostlin: např. vstavač májový, úpolín nejvyšší, kosatec sibiřský, hořec hořepník, černýš český, vstavač obecný, vrbu rozmarýnolistou aj.  Z vzácných bezobratlých lze potkat např. modráska očkovaného, vřetenušku mokřadní nebo přástevníka užankového. Z obratlovců pak čolka obecného i horského, zmiji obecnou, užovku obojkovou, rosničkou zelenou, ropuchu obecnou, ještěrku živorodou aj.