Městské lesy Hradec Králové

Mufloni mají novou skalku na obrušování spárků

8. 7. 2016

V městských lesích se neustále snažíme něco vylepšovat. Ať už se jedná o kvalitu lesních porostů, rekreační zázemí pro návštěvníky nebo podmínky, ve kterých chováme naši zvěř. Proto jsme v obůrce daňků a muflonů nově vytvořili malou skalku, kde si Bertík a jeho „holky“ mohou obrušovat spárky (myslivecký výraz pro kopýtka).

Obrušování kopýtek je pro muflony velmi důležité a na měkkých půdách bez kamenitého podloží může docházet k jejich přerůstání, které způsobuje kulhání zvířat. Jak můžete vidět na fotografii, všichni mufloni ihned skalku spokojeně „obsadili“.

Omluvte, prosím, kvalitu fotografie. Děkujeme.