Městské lesy Hradec Králové

MZe a SVOL podporují lesní pedagogiku v městských lesích

11. 6. 2017

Naše společnost se i v letošním roce zapojila do projektu Poznávej les všemi smysly IV., a to prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

Finanční prostředky z tohoto projektu nám pomohly pořádat nejen pravidelné programy lesní pedagogiky (v roce 2016 k nám do lesa zavítalo 688 dětí), ale také již tradiční Den lesní techniky. Peníze se použily například na uhrazení části lesnických ukázek, jako je vyklizování dříví koňským potahem, práce harvestorů nebo vyřezávání soch motorovou pilou.

Projekt byl realizován s finanční podporou MZe.

Děkujeme Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Ministerstvu zemědělství České republiky!"