Městské lesy Hradec Králové

Na Mazurových chalupách se připravuje seno pro naši zvěř

19. 7. 2021
Podmáčené louky okolo Mazurovy chalupy tvoří přírodní rezervaci, ve které lze nalézt mnoho zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin.
 
Louky ovšem nejsou bezzásahovou zónou. Pro udržení mnoha vzácných druhů je třeba pravidelné kosení. Práce v chráněném území odborně zaštiťuje odbor životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje dle plánu péče o tuto PR.