Městské lesy Hradec Králové

Na Smiřické hrázi dnes začla další etapa bezpečnostních a zdravotních ořezů dubů

14. 9. 2020

Myslíme na Vaši bezpečnost i životní prostředí.

Až 250 letým dubům stojících podél asfaltové cesty na Smiřické hrázi je věnována příkladná péče. Jsou totiž biotopem mnoha živočichů, některých dokonce zvláště chráněných. Svůj domov zde našly některé druhy netopýrů, zlatohlávci skvostní i zdobenci zelenaví.

Staré duby by bez odborné péče arboristů mohly představovat bezpečnostní riziko pro návštěvníky městských lesů, kteří se po Smiřické hrázi v hojném počtu pohybují. Proto věnujeme těmto stromům zvýšenou pozornost.

Koruny dubů budou zbaveny uschlých nebo nezdravých větví, které by mohly padat na cestu a v některých případech dojde k odlehčení korun či ořezání tak, aby se vyrovnal výklon nad asfaltovou cestu.
Průjezd či průchod je v těchto místech možný, prosíme ale, abyste dodržovali pokyny pracovníků, kteří v místě zajišťují bezpečnost. Chráníte tím své zdraví.