Městské lesy Hradec Králové

Na vandaly si v lesích posvítí fotopasti

29. 6. 2012

Více než rok používají fotopasti městští strážníci v Hradci Králové, kteří díky nim mohou lépe dokazovat páchání přestupků či trestných činů. Doteď sloužily fotopasti převážně v okrajových či odlehlých částech města, nově střeží i příměstské lesy v majetku města, kam mnozí odkládali odpad nebo jinak poškozují městský majetek. Lesníci umístění mobilních fotopastí mění, čímž hodlají mást hříšníky. 

Téměř půl milionu korun ročně vynaloží ze svého rozpočtu městem vlastněná organizace Městské lesy Hradec Králové, která je nucena likvidovat skládky odpadů v příměstských lesích. Sama přitom buduje na turistických stanovištích odpadkové koše a snaží se tak bránit neřízeným a nevzhledným skládkám, které zde i přes zákaz často vznikají díky bezohledným turistům.

„Disponujeme několika sadami mobilních fotopastí s nočním viděním, které jsou rozmístěny na dobře utajených místech, kde se však se vznikem skládek a s častým vandalismem potýkáme. Lesníci po určitém čase z taktických důvodů fotopast přesunou na jiné místo,“ říká Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové.

Smutné následky s sebou přináší však také časté návštěvy vandalů či lapků v příměstských lesích. Právě na ty zaměřují lesníci a umisťují maskované kamery, které už v minulosti pomohly objasnit nejeden případ krádeže dřeva či poškozování městského majetku.

„Je v zájmu každé obce, aby si ochránila svůj majetek, proto se snažíme předcházet tímto způsobem škodám nejen ve městě, ale nově i přímo v příměstských lesích,“ komentuje rozšíření počtu fotopastí Martin Soukup, náměstek primátora města s gescí pro majetek a městské organizace.

Záběry fotopastí z městských lesů i z jiných částí města Hradec Králové jsou pak vyhodnocovány standardním způsobem a prostřednictvím městské policie předávány k následnému šetření přestupků buď magistrátu města, nebo například Policii České republiky.

ZDROJ:

http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/na-vandaly-si-v-lesich-posviti-fotopasti