Městské lesy Hradec Králové

Naše společnost se účastní dvou zajímavých projektů

23. 1. 2024

Naše společnost se účastní dvou zajímavých projektů spolu s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, Mendelovou univerzitou v Brně a Univerzitou Karlovou v Praze.

Projekt „Bohatě strukturované smíšené porosty jako klíčová forma adaptace lesního hospodářství na probíhající změny klimatu“ má za cíl zjistit, zda strukturně bohatší porosty, které je doporučováno pěstovat jako reakci na změny klimatu, mají vliv na produkci dřeva a zda vedou k nižšímu výskytu poškození zvěří, k udržení či zlepšování vitality a kvality porostů.
 
Projekt „Meliorační potenciál pionýrských druhů dřevin při obnově kalamitních holin a degradovaných stanovišť“ má za cíl studovat vztah tzv. přípravných (pionýrských) dřevin a dřevin cílových na stanovištích, kde došlo k velkoplošnému odlesnění.
 
Naše společnost podporuje výzkum v oblasti lesnictví a aktivně se i zapojuje do implementace nových poznatků v praxi.
 
Projekty jsou finančně podpořeny Technologickou agenturou ČR.